Reglement

Turneringen avvikles etter vanlige regler fastsatt av Norges fotballforbund for minifotball på små baner.

Avvikling av kamper.

3’er fotball:

Det spilles serie uten rangering og resultat. Lagene plasseres i puljer og får minimum 3 kamper samme dag.

5’er fotball:

Det spilles serie uten rangering og resultat. Lagene plasseres i puljer og får minimum 3 kamper samme dag.

7’er fotball:

Gutter og Jenter 10-11-12 år:

Det spilles serie uten rangering og resultat, lagene plasseres i puljer og får minimum 5 kamper fordelt over to dager.

Det gjøres oppmerksom på at klassen gutter og jenter 10 spiller med 7’er mål på 7’er bane.

Alle klasser:

Klubber som melder på mer en 2 lag i samme klasse må påregne å spille mot hverandre.

Spilletid:

3’er klassen spiller 1 x 12 minutter.

Klassene Gutter og Jenter 8-9-10-11-12 år spiller 2 x 12 minutter med 3 min pause

Spillernes utstyr:

Ved evt draktlikhet, skal «bortelag» bytte. Overtrekk kan evt lånes i sekretariatet.

Spilleberettigelse:

Spillere som skal delta i Skjærgårdscup må være spilleberettiget etter Breddereglementet § 2-1

Det godtas ikke gjestespillere i Skjærgårdscup.

Sammensatte lag:

Klubber som har fått godkjent sammensatt lag av sin krets, kan delta i Skjærgårdscup. Det er ikke anledning til å søke Skjærgårdscup om egne sammensatte lag.

Akademilag tillates ikke.

Overårige:

I Skjærgårdscup tillates ikke overårige spillere, unntak er overårige som er gitt dispensasjon fra kretsen med årsak i sosiale eller medisinske, eller manglende kamptilbud, etter

breddereglementet § 2-4

Fremmøte til kamp:

En kamp skal begynne til fastsatt tid, lagene plikter å møte i god tid, lagene henvender seg til sekretariatet ved ankomst for registrering og levering av spillelister.

Spillere på flere lag:

Det er ikke lov å la spillere spille på flere lag. Lagene pliktes til å spille med de spillerne som står oppført på spillerlistene. Hvis et lag mangler spillere pga. skader eller lignende, kan overføring mellom lag skje etter avtale med sekretariatet.

Premiering:

Individuell premie til alle spillere.

Minnepremie til alle lagledere                    

Premieutdeling vil bli foretatt utenfor sekretariatet rett etter at lagene er ferdig med sine kamper.

Sammenslåing av klasser

Klassene j 6-7 , j 8-9 og j11-12 kan og vil bli slått sammen ved for lav påmelding.