Reglement

Turneringen avvikles etter vanlige regler fastsatt av Norges fotballforbund for minifotball på små baner. Det vil ikke bli kåret vinnere i miniputt/lilleguttklassen Det spilles 5 er og 7 er fotball.. Det er ikke lov til å skyte over midten ved utspill fra keeper.

Spilletid: Alle klasser spiller 2 x 12 minutter med 3 min pause.

Det laget som står først i kampoppsettet stiller nærmest sjøen.

Ved draktlikhet har det laget som står først i programmet vikeplikt. Vester kan lånes i sekretariatet.

Det er ikke lov å la spillere spille på flere lag. Lagene pliktes til å spille med de spillerne som står oppført på spillerlistene. Hvis et lag mangler spillere pga. skader eller lignende, kan overføring mellom lag skje etter avtale med sekretariatet.

Premiering:   Individuell premie til alle spillere.

                       Minnepremie til alle lagledere

                    

Premieutdeling vil bli foretatt utenfor sekretariatet rett etter at lagene er ferdig med sine kamper.